Saturday, July 31, 2010

IKRAR PBSM

Bahawasanya kami, ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, berikrar akan, taat setia kepada, Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang Di-Pertuan Agong, serta permerintah-pemerintah, di negeri kami, berdasarkan kepada, prinsip-prinsip Rukun Negara

Bahawa kami berikrar, akan sentiasa patuh, pada perlembagaan, dan undang-undang, serta arahan persatuan, walau dimana kami berada

Bahawa kami berikrar, akan sentiasa memberi, khidmat sukarela, kepada yang sakit, dan menderita, diwaktu aman, atau bencana, berdasarkan kepada, prinsip-prinsip Bulan Sabit Merah seperti berikut

Kemanusiaan
Kesaksamaan
Keberkecualian
Kebebasan
Khidmat Sukarela
Ketunggalan
Kesejagatan

1 comments:

stets said...

Pasukan Bulan Sabit Merah Yang Maha Mulia Yang Di Pertuan Agong

Post a Comment