Sunday, August 1, 2010

TUJUAN PERTOLONGAN CEMAS

  1. PC MEMBOLEHKAN INDIVIDU YANG TERLATIH MEMBERI BANTUAN UNTUK:
  • MENYELAMATKAN NEGARA
  • MEMBANTU PEMULIHAN
  • MENCEGAH KECEDERAAN ATAU PENYAKIT DARIPADA MENJADI BERTAMBAH BURUK
2. PC TERHADKEPADA BANTUAN YANG DIBERIKAN SEMASA KECEMASAN DAN TIDAK TERMASUK RAWATAN LANJUT

3. PPC HENDAKLAH BEKEJSAMA DENGAN PPC YANG LAIN, MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG RAMAI DAN BERSEDIA MEMBANTU KAKITANGAN PERUNATAN SEKIRANYA PERLU

4. INDIVIDU-INDIVIDU BERTINDAK BALAS SECARA BERBEZA KEPADA KECEDERAAN ATAU PENYAKIT PC HENDAKLAH BERSEDIA UNTUK MENGHADAPI SITUAISI INI DAN MENYESUAIKAN KAEDAH RAWATAN PERTOLONGAN CEMAS TERSEBUT

5. RAWATAN PERUBATAN IALAH RAWATAN OLEH SEORANG DOKTOR DI TEMPAT KEJADIAN, DI RUMAH ATAU DI HOSPITAL

1 comments:

Post a Comment